O klube

Vizitka klubu

Rok vzniku: 1932

Klubové farby: žltá, modrá

Prezident klubu: Marcel ŠPENER

Členovia výboru TJ: Ing. Michal KOTRADY, Viliam ŠTRAUCH, Daniel ŠUTY, Dušan KNIZNER, Ján ČUJ, Ladislav KUNZO, Milan KUBALA, Štefan ONDRA

Futbalové začiatky v obci Smižany siahajú do obdobia hospodárskej krízy v roku 1932. Futbal sa v období medzi dvoma svetovými vojnami stal podmanivým fenoménom, ktorý podmanil celú Európu, vrátane Slovenska. Svoju úlohu zohrali prvé Majstrvstvá sveta v roku 1930 v Uruguayi. V Smižanoch nastal obrat po príchode Jozefa Melka, ktorý pracoval na Banskom úrade v Spišskej Novej Vsi. Ako bývalý hráč Slavie Praha zorganizoval miestnu mládež a funkcionárov a založili futbalový klub, zároveň sa stal aj prvým trénerom mužstva.  Na prvý zápas nastúpilo mužstvo v košeliach a súper bez košieľ, nebol žiaden výstroj a každý hral v tom, čo mal. Futbalové zápasy sa hrávali na pasienkoch, čo sa však samozrejme nepáčilo gazdom, a tí bránky väčšinou zrezali. Neboli ani šatne, a tak hráčom vyšla v ústrety pani Gánovská, ktorá im dovolila prezliekať sa vo vlastnom dome. Až v roku 1942 bola futbalovému klubu pridelená výmera pre ihrisko v strede obce na grófskom pozemku.

V roku 1946 sa za pomoci občanov pustili futbalisti do oplotenia ihriska, občania venovali časť stavebného materiálu a vlastných zdrojov a klub získal prostriedky aj z uvoľnenia hráčov do vyšších súťaží. O rok neskôr sa oduševnenosť funkcionárov, hráčov a občanov obce prejavila vo výstavbe tribúny podobným spôsobom ako pri oplotení. Na ihrisku však stále chýbali šatne a sociálne zariadenia a tak sa hráči obliekali len pri plote domu pána Ondru a počas dažďa v jeho šope, až neskôr na tento účel poskytol svoj dom Valentín Aštary, ktorý sa staral o údržbu ihriska, výstroj a stal sa prvým hospodárom TJ. V tom čase hralo mužstvo v I. A triede a vždy sa umiestnilo na popredných miestach. Taktiež sa v tomto období vytvorilo prvé dorastenecké mužstvo.

Prvýkrát mali Smižany šancu postúpiť do divízie v roku 1948, keď skončili na druhom mieste za Spišskou Novou Vsou, ale pre reorganizáciu súťaží, hrali len kvalifikáciu, v ktorej neuspeli s Kežmarkom. Po tomto menšom neúspechu prestali funkcionári aktívne pracovať a tak do výboru prichádza mladšia generácia, ktorej cieľom bolo dostať futbal na vyššiu úroveň.

V roku 1954 sa naskytla ďalšia možnosť postupu do divízie. Záverečná súťaž sa hrala trojkolovo a po druhom boli Smižany ešte prvé, ale postúpiť sa nakoniec opäť nepodarilo. A tak v ďalších rokoch nastal určitý pokles výkonnosti, niektorí hráči prestúpili do iných oddielov a zmena nastala aj vo vedení, keď väčšina funkcionárov sa vzdala svojich funkcií. S menšími návštevami nastala aj finančná kríza a mužstvo sa hralo v I. A triede len s priemernými výsledkami až v roku 1959 sa umiestnilo na poprednom mieste.

V sezóne 1960/1961, keď do mužstva prišiel tréner Ján Kopnický a pod jeho taktovkou absolvovalo mužstvo tvrdú zimnú prípravu, Družstevník Smižany postúpil do divízie. Oddiel teda zaznamenal dovtedy najväčší úspech a celá obec aj okolie žilo futbalom, čoho dôkazom boli aj trojtisícové návštevy. Po ročnom pôsobení však mužstvo vypadlo a niektorí hráči neodolali ponukám z vyšších súťaži a odišli. Viackrát sa v nasledujúcich rokoch bojovalo o postup, ale nedarilo sa.

Obrat k lepšiemu nastal v roku 1968, keď bol zvolený nový výbor a okolo štadióna sa postavila betónová ohrada v hodnote 100 000 korún. Skultúrnenie štadióna opäť pritiahlo fanúšikov, ktorí motivovali hráčov k lepším výsledkom. V roku 1970 došlo k zmene názvu z Družstevník na Slovan.

V sezóne 1978/1979 vypadlo mužstvo do okresnej súťaže. Po neúspešnom pokuse o návrat v ďalšom ročníku, sa to podarilo v sezóne 1980/1981, ale v sezóne 1982/1983 prichádza opäť ďalší zostup do okresnej súťaže a znovu postúpiť sa im podarilo až pod vedením trénera Mariána Blichu v sezóne 1985/1986. V ďalších rokoch mužstvo dosahovalo dobré výsledky a pohybovalo sa na vrchných poschodiach tabuľky.

V druhej polovici 80 – tych rokov TJ súhlasila s nadstavbou nad šatne a spoločenskou miestnosťou. Cieľom bolo zlepšiť podmienky pre hráčov, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov bola dlhé roky nedokončená. A tak sa neutešenou situáciou zaoberala obecná rada a vyzvala predsedu TJ, aby pripravil koncepciu skrášlenia a využitia priestorov TJ (zriadenie ihrísk aj pre iné športy).

V roku 1995 mužstvo obsadilo 5. miesto ale mužstvo žiakov vyhralo okresnú súťaž a postúpilo do I. Triedy. Na jar 1999 bola po 51 rokoch zbúraná stará tribúna pre narušenú statiku v dôsledku mešieho požiaru.

V auguste 2006 sa začalo s výstavbou tribúny pre 300 divákov, na ktorú prispelo aj Ministerstvo školstva SR dotáciou vo výške 290 000 Sk. Slávnostné otvorenie  sa uskutočnilo 9. septembra 2007 za účasti štaátnej tajomníčky Ministerstva školstva SR Mgr. Bibiány Obrimčákovej, poslankyne NR SR Mgr. Ley Grečkovej a Splnomocnenca vlády SR pre šport a mládež Dušana Galisa ako súčasť osláv 75. výročia založenia TJ v Smižanoch.

V súčasnosti hrá A mužstvo TJ Slovan Smižany v 5. lige Podtatranskej, dorastenci v 3. lige Podtatranskej a dvojička starších a ml. žiakov v 2. lige skupine C.